Handleiding – Facturen Controleproces

Dit laat zien facturen gecontroleerd en gevalideerd worden.

Alleen indien een organisatie de Business Rule Module heeft afgenomen.

Aan dit proces kunnen voorwaarden gesteld worden door wie en wanneer welke persoon of personen facturen mogen goedkeuren. Ook kunnen er aanvullende vragen gesteld worden en bij afgekeurde facturen worden zij weer opnieuw in de factuur flow bij de leverancier terug gezet.
Handleiding Factuur controle proces

Facturen Controleproces