Brandveiligheid in de vastgoedsector

10 tips voor een betere brandveiligheid binnen de vastgoedsector

Brandveiligheid in de vastgoedsector - 10 tips

Vastgoedbeheer bestaat voor een belangrijk deel uit het naleven van wet- en regelgeving. Als gebouwenbeheerder dient u toezicht te houden op periodieke inspecties en keuringen van het vastgoed, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Helaas zijn de wettelijke verplichtingen soms niet goed op orde, ook al is dit niet altijd bewust. Dit brengt grote risico’s met zich mee, zoals een grotere kans op brand, bedrijfsongevallen, claims en boetes. Daarnaast kunnen de gebruikers van de gebouwen zich onveilig gaan voelen. Dit kunt u allemaal voorkomen. We geven u daarom 10 tips:

1. Zorg voor inzicht in de risico’s
Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) krijgt u inzicht in de verschillende soorten risico’s; voor het gebouw, de gebruikers en de spullen die er in staan.

2. Organiseer ontruimingsoefeningen
Het oefenen van een ontruiming legt de sterke en zwakke punten van een ontruimingsplan plan bloot. Het geeft bovendien inzicht in de capaciteiten van de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en overige medewerkers. Organiseer daarom regelmatig ontruimingsoefeningen.

3. Geef vluchtroutes duidelijk aan
Zorg dat u in elk gebouw de vluchtroutes door plattegronden en bewegwijzering duidelijk aangeeft. Geef met bordjes boven de deuren aan wat de kortste weg naar buiten is in geval van nood.

4. Zorg voor brandbeperking
Met het aanbrengen van compartimentering, de installatie van sprinklers en watermist en de training van BHV-ers kunt u de brand en schade beperken.

5. Breng noodverlichting aan
Installeer noodverlichting. Hierdoor is er toch licht in het gebouw als de elektriciteit uitvalt.

6. Houd rekening met horizontaal verplaatsen
Het kan moeilijk blijken om te ontruimen. Houd daarom rekening met de mogelijkheid om mensen horizontaal te verplaatsen. Hierbij worden mensen op dezelfde verdieping naar een veiligere plaats gebracht. De verdieping dient dan wel (sub)brandcompartimenten te hebben.

7. Zorg voor de nodige hulpmiddelen bij verticaal ontruimen
Niet iedereen is even mobiel en snel. Denk voor een snellere ontruiming aan brancards en evacuatiematrassen.

8. Installeer handmelders en oefen ermee
Handmelders zijn handige schakelaars voor het melden van brand of andere calamiteiten. Ze dienen herkenbaar te zijn en op een goed bereikbare en zichtbare hoogte te hangen. Oefen ermee, zodat er meer bekendheid voor is en eventuele verbeteringen aangebracht kunnen worden.

9. Denk aan speciale alarmering voor doven en slechthorenden
Doven en slechthorenden kunt u bij calamiteiten alarmeren door een flits- of trilsysteem.

10. Oefen ook met nooddeuren
Oefen met het openen van nooddeuren en –uitgangen, want dit gaat vaak net even anders dan normaal. Zorg ook dat de nooduitgangen altijd vrij voor gebruik zijn. Slechtzienden zullen deze deuren overigens sneller herkennen als ze een afwijkende kleur hebben.

Vraag de gratis NoClaims quickscan aan!
Is in uw vastgoed de veiligheid op orde en voldoet u aan de wettelijke eisen dan is deze scan gratis voor u? Maar Tijdens de quickscan brengen wij een bezoek aan uw locatie en brengen naast brandveiligheid ook alle andere veiligheidsaspecten die met wettelijke keuringen en certificeringen te maken hebben in beeld. Alles in een overzichtelijk dashboard.

Zorg dat u niet onbewust onbekwaam bent en laat de veiligheid binnen uw gebouw testen!
Vraag nu de gratis quickscan op locatie aan.