Smart investment

Monthly subscription fee, no additional costs.
Create your own package:
Module A: Liability
Module B: Failures and calamities
Module C: Multi-annual maintenance
Module D: Invoicing
Module E: Agreements
Module F: Business Rule Engine
Module G: Enquêtes
Module H: Link module (API)

More information about the modules
Starter
Number of Buildings1 Module monthly
1-5€ 79,00
6-20€ 179,00
21-60€ 479,00
61-150€ 879,00
Business
Number of Buildings2 Modules monthly
1-5€ 142,20
6-20€ 322,20
21-60€ 862,20
61-150€ 1.582,20
Professional
Number of Buildings3 Modules monthly
1-5€ 189,60
6-20€ 429,60
21-60€ 1.149,60
61-150€ 2.109,60
Enterprise
Number of Buildings4 Modules monthly
1-5€ 221,20
6-20€ 501,20
21-60€ 1341,20
61-150€ 2461,20
Unlimited
Number of Buildings5 or more monthly
1-5€ 237,00
6-20€ 537,00
21-60€ 1.437,00
61-150€ 2.637,00

Create your own package.

Module A: Liability, het huidige NoClaims is te gebruiken voor wettelijke verplichtingen en keuringen te registeren, agenderen en de voortgang bij te houden.
Module B: Ticket, een storing en meldmodule voor correctief onderhoud. Hierbij kunnen leveranciers rechtstreeks op aansluiten waardoor meldingen geautomatiseerd bij hen terecht komen.
Module C: LTM, Meerjarenonderhoud Programma om de te verwachtte kosten over meerjaren (10, 15 of langer) op basis van een risicoanalyse te kunnen calculeren.
Module D: Billing, facturatiesysteem waarbij leveranciers tickets maar ook Liability opdrachten aan de opdrachtgever kunnen factureren.
Module E: Agreements, Overeenkosmten, zie waar welke contracten actief zijn, inclusief versiebeheer en digitaal accorderen.
Module F: BRE, Business Rule Engine, module voor goedkeuren facturen, offertes en activiteiten in overeenstemming met klant specifieke procuratieregels.
Module G: Enquêtes, surveys, module for conducting customer satisfaction surveys.
Module H: API, Advanced Programmed Interface de koppelfunctie van NoClaims aan andere software pakketten.

Nieuwsgierig? Probeer dan de demo 30 dagen gratis.

Not satisfied?

If you are not satisfied with NoClaims within three months, we will refund the subscription fee. No questions asked or complicated forms needed.