Business Rule Engine

Met behulp van de Business Rule Engine (BRE) module kunnen compliance regels worden toegepast op bijvoorbeeld activiteiten, facturen en/of offertes.
https://noclaims.nl/wp-content/uploads/2024/03/Business-Rule-Engine-BRE.pdf