Handleiding Offerte Controle proces

Dit laat de flow zien hoe offertes gecontroleerd en gevalideerd kunnen worden.

Alleen van toepassing indien een organisatie de Business Rule Module heeft afgenomen.

Aan dit proces kunnen voorwaarden gesteld worden door wie en wanneer welke persoon of personen offertes mogen valideren.

Handleiding Offerte Controleproces